Poszukiwania osób zaginionych – jak szukać, żeby odnaleźć?

Wykład dr Joanny Stojer-Polańskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, 4 czerwca 2020 [0h59min]

Dr Joanna Stojer-Polańska opowiada podczas wykładu, jak przebiegają poszukiwania osób zaginionych. Prelegentka opisuje, jak koordynowane są takie akcje oraz przybliża stosowane podczas nich procedury i techniki. Bardzo dużo miejsca poświęca roli psów w poszukiwaniach, opisując ich różne specjalizacje. Wskazuje również  technologie, które ułatwiają odnalezienie żywej osoby lub zwłok. Mówi również, jak społeczeństwo może wesprzeć służby w trakcie prowadzonych przez nich akcji poszukiwawczych.

Dr Joanna Stojer-Polańska opowiada w nagraniu, jak przebiegają poszukiwania osób zaginionych. Prelegentka definiuje jako zaginięcie sytuację, w której „nie ma osoby, która powinna być”. Przyczyny zaginięć ludzi mogą być różne. Wśród nich znajdują się m.in. nieszczęśliwe wypadki, ucieczki z domu czy samobójstwa. Często po zgłoszeniu zaginięcia osoby trzeba sformułować różne wersje śledcze, bo nie wiadomo, co się wydarzyło. Przypadki, kiedy los zaginionego człowieka pozostaje nieznany, stanowią poważny problem społeczny i stres dla bliskich.

Koordynacją działań poszukiwawczych zajmuje się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Organizuje ono cyklicznie manewry, w ramach których ćwiczy się różne scenariusze zaginięć oraz wypracowuje metody współdziałania służb oraz użycia wybranych technik i technologii.

Poszukiwanie osób zaginionych przy użyciu psów

Poszukiwanie osób zaginionych wspomagają psy, które mają różne specjalizacje. Zadaniem psów ratowniczych jest odnalezienie wszystkich osób żywych na danym obszarze. Pracują one w straży pożarnej, górskich pogotowiach ratunkowych, grupach poszukiwawczych, WOPR oraz cywilnych zespołach ratowniczych. W policji działają psy tropiące, wyszkolone do poszukiwania zapachu konkretnego człowieka lub zapachu zwłok. Te ostatnie wykorzystują w akcjach również górskie pogotowia ratunkowe. W poszukiwaniach uczestniczą także psy gruzowiskowe, lawinowe i mantrailingowe (podążające od najstarszego do najświeższego śladu zapachowego).

Poszukiwanie osób zaginionych wspierają nowe technologie, jak badania georadarowe. Do lokalizowania śladów pod wodą można wykorzystać działania płetwonurków, którzy sprawdzą obszar pod wodą albo przy wsparciu sonaru zbadają, jakie obiekty znajdują się na dnie. W akcjach wykorzystuje się także drony, które umożliwiają uzyskanie materiału filmowego i zdjęciowego z dużego obszaru.

Procedury i techniki poszukiwawcze

Gdy zaginie dziecko, wykorzystuje się procedurę Child Alert. Umożliwia ona szybkie poinformowanie dużej ilości osób o fakcie zaginięcia.

Poszukiwania osób zaginionych wspierają również dziennikarze relacjonujący takie sprawy lub dziennikarze śledczy, którzy wracają do nierozwiązanych spraw z przeszłości. Często nagłaśniają śledztwa, przy których pracują już tzw. policyjne archiwa x.

Zaginięcia mogą być wynikiem przestępstwa, a nie istnieje zbrodnia doskonała. Stąd zawsze istnieje szansa na rozwiązanie sprawy, choć zaginięcia należą akurat to najtrudniejszych śledztw.

Więcej w nagraniu wykładu.

Zobacz  też: Sposób działania sprawców zabójstw

Joanna Stojer Polańska/PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.