Potencjał gier video w usprawnianiu umysłu

Gry komputerowe jako sposób na zmianę działania określonych funkcji umysłu. Wykład zorganizowany w ramach Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie [27 lutego 2023 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Gry komputerowe to bardzo popularna domowa rozrywka. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się ich postrzeganie, między innymi ze względu na intensywnie rozwijająca się domenę e-sportu.

Część osób postrzega gry nie tylko jako sposób spędzania wolnego czasu, ale także jako sposób na zawodową karierę. Coraz częściej także badania dotyczące gier skupiają się nie na ich negatywnych aspektach (przede wszystkim potencjale uzależnienia) ale na możliwym ich wykorzystaniu jako narzędzie oddziałujące na funkcjonowanie poznawcze.

W trakcie spotkania pani dr Brzezicka opowie o wynikach badań, również prowadzonych w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych w Uniwersytecie SWPS, dotyczących zarówno osób długotrwale używających gier (graczy komputerowych) jak i osób wcześniej nie grających (badania treningowe z użyciem gier komputerowych jako narzędzia treningu). Obie linie badań dosyć spójnie pokazują potencjał gier komputerowych jako sposób na zmianę działania określonych funkcji umysłu.


dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS, Head of EEG Laboratory. Zajmuje się badaniem szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie bądź ważne funkcje poznawcze (przede wszystkim pamięć roboczą). Kieruje Centrum Badań Neuropoznawczych, w którym prowadzi m.in. badania nad interakcjami między mózgiem, mikrobiotą jelitową i funkcjonowaniem poznawczym. Stara się zrozumieć elektrofizjologiczne podłoże zjawisk pamięciowych, analizując dane pochodzące z rejestracji wewnątrzczaszkowych u pacjentów wykonujących zadania angażujące pamięć krótkotrwałą i roboczą. Członek European Dana Alliance for the Brain (EDAB). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotna laureatka programu luventus Plus MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Autorka wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak: „Journal of Cognitive Neuroscience”, „Frontiers in Psychology”, „Cognition and Emotion”. Pracuje w Laboratory of Systems Neuroscience, którym kieruje dr Ueli Rutishauser, w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na temat skuteczności różnych form oddziaływania na funkcje poznawcze, oscylacji mózgowych oraz seminaria poświęcone treningom poznawczym. // https://swps.pl/aneta-brzezicka


Wykład zorganizowany przez Kawiarnię Naukową Festiwalu Nauki w WarszawieKawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki


 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.