Powódź! Razem damy radę!

Film ,,Powódź! Razem damy radę!” ukazuje przebieg projektu upowszechniania edukacji powodziowej na obszarach wiejskich, realizowanego w latach 2011/12 przez Fundację Wspomagania Wsi, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W filmie występują uczestnicy projektu, mieszkańcy czterech gmin wiejskich zagrożonych powodzią, leżących wzdłuż Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka, którzy utworzyli Społeczne Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej i zostali przeszkoleni z zakresu edukacji powodziowej. Jako wolontariusze będą uświadamiać pozostałych mieszkańców, jak żyć z powodzią i w jaki sposób można się do niej przygotować, aby zminimalizować straty w wiejskim gospodarstwie domowym.

Więcej informacji o projekcie oraz materiały edukacyjne dotyczące powodzi i edukacji powodziowej znajdują się na stronie  www.witrynawiejska.org.pl.

 

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.