Prawne ramy współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, cz.I

Wykład Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykład został wygłoszony pierwszego dnia XI Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 24 maja 2012 [1h09min]

Posłuchaj spotkania w formie podcastu:

Krzysztof Więckiewicz mówił o konieczności konsultacji i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu dokumentów określających zarówno strategiczne jak i szczegółowe cele wydatkowania środków unijnych.

Prelegent przedstwaił czym kieruje się Departament Pozytku Publicznego w kontakcie z organizacjami, szczególnie tymi biorącymi udział w konkursach realizowanych ze środków FIO. Są to m.in. zaufanie i zrozumienie specyfiki działań sektora pozarządowego.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Uczestnicy poruszyli tematykę Programu LEADER. Według nich współpraca Lokalnych Grupm Działania z Urzędami Marszałkowskimi (UM zajmują się wdrażaniem podejścia Leader) jest bardzo trudna. Wynika to zarówno z absurdalnych przepisów jaki i z kłopotów we wzajemnym zrozumieniu. Dyrektor Więckiewicz zwrócił uwagę, że osoby oceniające projekty realizowane przez małe organizacje często kładą zbyt wielki nacisk na wymogi formalne. Według niego większy nacisk należy położyć na efekty projektu i jego wpływ na środowisko lokalne.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.