Prawne ramy współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, cz.II

Dyskusja po wykładzie „Prawne ramy współpracy organizacji pozarządowych z samorządem”. Prowadzą Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Maróz, 24 maja 2012 [54 min]

Pierwszego dnia XI Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich wykład wygłosił Krzysztof Więckiewicz.Prelegent mówił o konieczności konsultacji i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu dokumentów określających zarówno strategiczne jak i szczegółowe cele wydatkowania środków unijnych.

Dyrektor przedstwaił czym kieruje się Departament Pozytku Publicznego w kontakcie z organizacjami, szczególnie tymi biorącymi udział w konkursach realizowanych ze środków FIO. Są to m.in. zaufanie i zrozumienie specyfiki działań sektora pozarządowego.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Uczestnicy poruszyli tematykę Programu LEADER. Według nich współpraca Lokalnych Grupm Działania z Urzędami Marszałkowskimi (UM zajmują się wdrażaniem podejścia Leader) jest bardzo trudna. Wynika to zarówno z absurdalnych przepisów jaki i z kłopotów we wzajemnym zrozumieniu. Dyrektor Więckiewicz zwrócił uwagę, że osoby oceniające projekty realizowane przez małe organizacje często kładą zbyt wielki nacisk na wymogi formalne. Według niego większy nacisk należy położyć na efekty projektu i jego wpływ na środowisko lokalne.

Dyskusję prowadzili Krzysztof Więckiewicz oraz Tomasz Schimanek.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.