Prawo wodne – co każdy mieszkaniec terenów zalewowych wiedzieć powinien

Wykład inż. Lucyny Osuch-Chacińskiej zorganizowany został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!”. Łowicz, 17 listopada 2012 r. [1h07min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Ustawa Prawo wodne zawiera rozwiązania prawne adresowane zarówno do właścicieli wód, jak i ich użytkowników oraz organów administracji publicznej. Ponadto ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.

W swoim wystąpieniu inż. Lucyna Osuch-Chacińska przedstawiła poszczególne artykuły dotyczące podziału i własności śródlądowych wód powierzchniowych, rowów i wód stojących. Wyjaśniła również nowe definicje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wynikające z wdrożenia dyrektywy powodziowej Parlamentu Europejskiego, m.in. budowle przeciwpowodziowe, do których zaliczono kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe oraz wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami z nimi związanymi.

Omówiono również artykuły ustawy dotyczące obowiązków właściciela wód w zakresie ich utrzymania oraz kwestie odszkodowania w przypadku zalania gruntów podczas powodzi.

Ponadto: czy można grodzić brzeg rzek lub jeziora? Jaka kara grozi za odprowadzanie ścieków na  grunty sąsiedzkie? Jak Prawo budowlane reguluje kwestie Prawa wodnego?

Zapraszamy na Witrynę Wiejską, na której znajdują się informacje o projekcie. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wykładami dotyczącymi powodzi dostępnymi na Wszechnicy.

Wykład inż. Lucyny Osuch-Chacińskiej wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.