Przemiany stylów życia we współczesnej Polsce

Wykład profesor Hanny Palskiej o przemianach jakie się dokonywały w stylach życia polaków na przestrzeni lat. Collegium Civitas, 6 grudnia 2009 [1h17min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wykład został przeprowadzony 6 grudnia 2009 w Collegium Civitas w ramach cyklu „Współczesne społeczeństwa: Polska – Europa – Świat. Kultura, mentalność, system wartości.”
W wykładzie pani profesor nawiązuje do swojej pracy habilitacyjnej – „Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce od końca lat ’90”. Pani Hanna Palska przybliża słuchaczom  znaczenie pojęcia „styl życia”, bardzo często używanego przez socjologów jako „słowo wytrych”. Pani profesor stara się to pojęcie ukonkretnić, potraktować poważnie, opowiedziec o przemianach stylu życia po PRL. Opowiada o początkach socjologii – o M. Weberze i klasach ekonomicznych (o tym, że dawniej na pierwszy rzut oka można było poznać, kto do jakiego stanu społecznego należy), o T. Veblenie i jego teorii klasy próżniaczej, o konsumpcji na pokaz i „niepracowaniu” jako oznace prestiżu.

Profesor Palska poleca książkę Norberta Eliasa „Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu” – w której autor przedstawia przemiany obyczajowości, jakie dokonały się w Europie od średniowiecza. Analizując podręczniki i inne dokumenty z kolejnych epok, Elias pokazał mechanizmy tworzenia się norm, które obecnie uznajemy za naturalne, głównie z zakresu zasad zachowania i moralności (np. zasady posługiwania się nożem i widelcem, czy pojawienie się chusteczek do nosa).
Profesor opowiada o kulturze materialnej, o gestach, strojach, przyborach codziennego użytku, języku – wszystkich atrybutach uniemożliwiających osobom z niższych sfer zbliżenie się do elity.
Profesor Palska kończy wykład opowiadając o współczenym (potransformacyjnym) społeczeństwie. Opowiada o biedzie, o ciągłej konieczności dokonywania wyborów i o tym co determinuje nasz styl życia.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.