Przestrzenie kreatywności cz.3

Jan Sowa opowiada o przypadku Goldex Poldex, Collegium Civitas, 26 maja 2010 r. [21min]

„Przestrzenie kreatywności” to IV Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” zorganizowane 26 maja 2010 roku przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

Autorzy pomysłu tak o nim piszą: „Goldex Poldex to pośredni produkt gorączki złota w czasach politycznej niestabilności, neokolonialnych wojen i zwyżkujących cen ropy. Dzięki niewielkiej pomocy Jah i Halie Salasie w polu morfogenetycznym, w którym pojawił się początkowy projekt założenia polskiej kopalni złota na Madakaskarze, wypączkowały kolejne pomysły, w tym również lokalna inicjatywa obywatelska Spółdzielnia Goldex Poldex z siedzibą przy ul. Józefińskiej 21/12 w Krakowie.
Goldex Poldex to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób – jak powiedziałby Jürgen Habermas “niemające wzorów, otwarte ku przyszłości i maniakalnie nowatorskie” – jest połączeniem baru, dzielnicowej świetlicy, hobbystycznej restauracji i galerii sztuki. Jest instytucją Pi sektora, istniejącą w ułamkowym, nie wyeksplorowanym wymiarze kulturowej produkcji nie nastawionym ani na współpracę z instytucjami publicznymi ani na rynek sztuki. Nie szuka sponsorów ani patronatów. Nie szuka współpracy z Europejską Fundacją Kultury ani Instytutem Adama Mickiewicza. Utrzymuje się z jałmużny. Jej jedynym celem jest walka z martwym czasem, o którego upływie przypomina merdający miarowo ogon kota.”

wywiad z twórcami projektu Goldex Poldex: www.bec.art.pl/teksty.php

Program seminarium:
1. Przestrzenie kreatywności, referat wprowadzający, dr Alek Tarkowski, ICM UW, Creative Commons Polska;
2. Studia przypadków:
– Barnabas Malnay, Kitchen Budapest, laboratorium nowych mediów;
– Jan Sowa, Goldex Poldex, Kraków;
– Piotr Krajewski, WRO Art Center;
Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik “Polityka”.

Kapitał lub potencjał kreatywny, podobnie jak kapitał społeczny, możemy rozumieć zarówno jako cechę indywidualną, związaną z umiejętnościami i cechami poszczególnych osób, jak i cechę grupową oraz relacyjną, związaną na przykład z otoczeniem społecznym. Od siły kapitału kreatywnego zależy nie tylko kondycja przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Coraz częściej jest on uznawany za niezbędny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Jeśli uznamy znaczenie potencjału kreatywnego, kluczowym zagadnieniem staje się wypracowanie metod wspierania rozwoju kreatywności. W skali makro to przede wszystkim kwestia odpowiedniej edukacji. W mikroskali natomiast możemy mówić o przestrzeniach sprzyjających budowaniu potencjału kreatywnego oraz działaniom kreatywnym. Przestrzenie takie mogą mieć najróżniejszą postać: od sprzyjających aktywności twórczej metropolii, przez dzielnice artystyczne, po przestrzenie laboratoriów kulturowych i medialnych, klastrów przemysłów kreatywnych, centrów kulturalnych czy przestrzeni coworkingu.
O przestrzeniach kreatywnych możemy również mówić w odniesieniu do przestrzeni komunikacji elektronicznej. Odpowiednia cyfrowa architektura serwisów internetowych, wraz z regulacją wspierającą twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych, mogą generować przestrzeń kreatywności online (ta zaś może być wykorzystywana w połączeniu z przestrzeniami fizycznymi).
Celem spotkania będzie wspólne zastanowienie się, jak budować i wspierać kapitał kreatywny z pomocą odpowiednio konstruowanych przestrzeni oraz instytucji. Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się nauczyć? Na ile istotna dla kreatywności jest otwartość i współpraca?

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.