Psychologiczne skutki powodzi

Wykład Marzeny Łotys na temat psychologicznych skutków powodzi wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Łowicz 2012 [33min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Przeżycie katastrofy jest źródłem największych urazów psychicznych w życiu człowieka. Nieubłaganie zmienia sposób widzenia i przeżywania świata, a życie zaczyna dzielić się na przed i po katastrofie. Zespół Stre­su Pourazowego (ang. PTSD – Postraumatic Stress Disorder) obserwowany jest także u ofiar powodzi. Jeśli poszkodowani nie otrzymają w porę odpowiedniej pomocy, mogą mieć problemy w przyszłości.

Stres pourazowy można i należy łagodzić tak, by ofiary katastrofy mogły powró­cić jak najszybciej do właściwego sobie, normalnego poziomu funkcjonowania. W różnych grupach wiekowych łagodzenie to ma nieco odmienny przebieg.

Plany kryzysowe i programy ratownicze muszą zatem uwzględnić reakcję czło­wieka na katastrofę, a następnie proces zdrowienia. Uwzględnienie psychologicznych czynników leżących u podstaw ludzkiej reakcji na katastrofę decyduje o przydatno­ści tych programów.

Czym właściwie jest PTSD oraz jakie są jego fazy? Od czego zależna jest dynamika faz, jak można je rozpoznać i jak pomagać? Czy pomoc psychologiczną podczas akcji ratunkowych mogą świadczyć tylko wykwalifikowani psycholodzy? Jak zorganizować pomoc psychologiczną po powodzi?

Wykład Marzeny Łotys wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt sfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wykład wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

[2012]

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.