Pszczoła środkowoeuropejska linii augustowskiej. Polskie rasy rodzime

Pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia. Ponad dziewięćdziesiąt procent roślin owadopylnych jest zapylanych przez pszczoły. Czemu warto chronić nasze rodzime rasy pszczół? Materiał zrealizowany został przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach cyklu „Polskie rasy rodzime”. 2013 r. [27min]

Posłuchaj nagrania w formie podcastu:

Bez pszczół rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony od trzydziestu do siedemdziesięciu procent niższe.

Coraz więcej zawdzięczamy pszczołom: miód, mleczko, pyłek, wosk, pierzga, jad, propolis. Jednakże korzyści z zapylania roślin przez pszczoły są ponad piętnastokrotnie wyższe niż wartość pszczelich produktów i oceniane są na około dziewięciuset milionów złotych rocznie.

Szczególnie jest to istotne dzisiaj, kiedy istnienie pszczół jest zagrożone. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku na skutek masowego importu obcych ras pszczół, nastąpiło w Polsce niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich z terenów ich naturalnego występowania.

Realizacja programów ochrony daje szanse na utrzymanie tej bezcennej puli genowej. Jedną z populacji pszczół chronionych jest populacja pszczoły augustowskiej – Apis mellifera mellifera. 

Materiał zrealizowany został przez Fundację Wspomagania Wsi.

***

Zapraszamy także do obejrzenia reportażu o innej naszej rodzimej rasie: koni zimnokrwistych w typie sokólskim: www.wszechnica.org.pl

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.