Rasy Rodzime – nasze wspólne dziedzictwo. Ochrona ras zachowawczych zwierząt gospodarskich

Materiał Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowego Koordynatora Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt [39min]

Posłuchaj w formie podcastu:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Koordynator Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt [39min]

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie powstał 1 kwietnia 1950 roku. Należy do największych jednostej naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym, podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działalność Instytutu Zootechniki PIB obejmuje prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk zootechnicznych ukierunkowanych na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych zwierzętom i środowisku oraz wykorzystanie zwierząt gospodarskich w celach biomedycznych.

Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel.: (0-12) 422 88 52
fax.: (0-12) 422 80 65

Adres korespondencyny:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice
tel.: 12-3572500 – Centrala
tel.: 12-3572700, 12-3572800 – Sekretariat
fax.: 12-2856733
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl
http://ww.izoo.krakow.pl

Opracowanie materiałów:
Dział Komercjalizacji Badań i Współpracy z Praktyką
– Piotr M. Mikosz, Krzysztof Paleczny, Beata Michalik, Piotr Moskała, Maciej Dymacz, Paweł Radomski

Zobacz również:

pzhk.pl/hodowla/programy-ochrony/ochrona-zasobow-genetycznych-zwierzat-gospodarskich/

www.izoo.krakow.pl/czasopisma/wiadzoot/2008/1/1-Wstep-Krupinski-FAO.pdf

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/bydlo/charakterystyka_ras/polska_czerwona

[2012]

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.