Reforma WPR po 2013 roku: próba oceny i propozycje modyfikacji

Wystąpienie Marka Zagórskiego dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Biblioteka IRWiR PAN, 7 maja 2012 [2h00min]

7 maja 2012 r. podczas seminarium w Bibliotece IRWiR PAN Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawił główne założenia zaproponowanej przez Komisję Europejską reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz przygotowane w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych propozycje modyfikacji tego pakietu legislacyjnego. W swoim referacie wskazał między innymi na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „greeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Przyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie  płatności bezpośrednich dla rolników z różnych krajów unijnych.

Uczestnicy seminarium (między innymi pracownicy naukowi IRWiR oraz pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zebrani w Pałacu Staszica  aktywnie włączyli się w interesującą  dyskusję, która odbyła się po wystąpieniu Prezesa EFRWP.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.