Rodzina. O społecznych podstawach rozwoju

Polityka rodzinna była tematem jednego z paneli dyskusyjnych podczas odbywającego się w maju kongresu „Polska – Wielki Projekt”. Centralna Biblioteka Rolnicza, 10 maja 2012 [1h23min]

Posłuchaj dyskusji w formie podcastu:

Referenci panelu „Rodzina – o społecznych podstawach rozwoju” starali się w sposób merytoryczny nakreślić zasadnicze problemy wynikające z kryzysowej sytuacji demograficznej i wskazać możliwe drogi radzenia sobie z nimi.

Tematy poruszone podczas panelu:
Dlaczego rodzina musi być w centrum polityki rozwojowej? (Łukasz Hardt)
Modernizacja i demografia – o zmianie dzietności w Polsce w XX w (Piotr Koryś)
Czy w Polsce istnieje strukturalny konflikt generacyjny? (Paweł Dobrowolski)
Rodzinne korzenie polskiej kultury konsumpcji, pracy i przedsiębiorczości (Dariusz Duma)

-To kwestia kolejnych dzieci powinna być kluczem do projektowania polityki rodzinnej – tak podsumowywał swoją wypowiedź Piotr Koryś, pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz członek Instytutu Sobieskiego. Źródeł obecnie niskiej dzietności w Polsce szukał na przestrzeni minionych lat. Współczesne społeczeństwo polskie zdefiniował jako „nowoczesne społeczeństwo post-przemysłowe”, w którym modernizacja nie dokonała się jeszcze w pełni.

– Konfliktu generacyjnego jeszcze u nas nie ma, bo młodzi ludzie nie mają świadomości, w jakiej są sytuacji i co ich czeka… To młodzi płacą za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL w nieproporcjonalnie dużym stopniu – w mocnych słowach na temat obecnej sytuacji społecznej w Polsce wyraził się Paweł Dobrowolski, absolwent Harvardu oraz ekspert Instytutu Sobieskiego. Według niego Polacy są bardzo hojni wobec emerytów, czego dowodzić ma fakt, że Polska jest w grupie państw wydających największy procent PKB na emerytury i renty. Jak mówił referent, reforma emerytalna z 1999 roku uchroni ZUS przed bankructwem, jednak w zamian za to młodzi dostaną niższe emerytury niż te z ZUS-u.

– Czy my coś możemy zrobić, jeśli chodzi o stopę dzietności? Tak! – tak brzmiała pierwsza teza kolejnego eksperta, Łukasza Hardta, adiunkta w Polskiej Akademii Nauk i na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Młodzi Polacy chcą mieć dzieci – zależy im bowiem na udanym życiu rodzinnym. Mimo deklaracji, z różnych względów nie są one jednak realizowane. Według Hardta na decyzje prokreacyjne można oddziaływać bodźcami ekonomicznymi. Przytoczył on słowa noblisty Gary’ego Becker’a, który uważa, że ludzie w decyzjach prokreacyjnych są również racjonalni. Będąc podobnego zdania Hardt zobrazował przyczynę wzrostu liczby separacji w ostatnich latach. Jest nią – jego zdaniem – zastosowanie przez państwo bodźców ekonomicznych, które spowodowały, że bycie samotnym rodzicem stało się opłacalne.

Ostatni prelegent, konsultant od zarządzania i skuteczności organizacji, Dariusz Duma, w swoim wystąpieniu podkreślał rolę wychowania w rodzinie, które ma istotny wpływ na działanie przyszłych dorosłych obywateli w biznesie. Jego zdaniem rodzice powinni zrewidować swoje nawyki wychowawcze, bowiem młodzi ludzie, którzy do niego trafiają, rzadko są uśmiechnięte, życzliwe, czy po prostu kulturalne. Mimo nieraz wysokich kompetencji i umiejętności, jak ocenia Duma, osoby wchodzące na rynek mają problem z obieraniem odpowiednich postaw, motywacjami i nastawieniem w pracy. Tym samym to właśnie rodzina ma tu dużo do zrobienia.

Więcej o kongresie Polska-Wielki Projekt znajduje się na stronie www.wielkiprojekt.sobieski.org.pl

Źródło: www.wielkiprojekt.sobieski.org.pl, www.obserwatoriumrodzinne.pl

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.