Rolnictwo Ukrainy w czasie wojny i okresie powojennej odbudowy

Seminarium poprowadzi dr Vitaliy Krupin i dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN [październik 2022]

Celem seminarium jest przedstawienie oraz przedyskutowanie aktualnego stanu i możliwych scenariuszy rozwoju rolnictwa Ukrainy, szczególnie w okresie jej powojennej odbudowy. Na przeciwwagę przedwojennej strukturze rolnej i możliwej kontynuacji polityki wsparcia agroholdingów, proponowana jest zmiana polityki rolnej na zrównoważoną oraz zbudowaną na zapewnieniu równych praw rozwoju dla wszystkich grup podmiotów zaangażowanych w produkcję rolną.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

prof. dr hab. Ołena Borodina – kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Agrarnych Transformacji Instytucji Państwowej „Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”, członek korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Polecamy też nagranie z debaty Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN „Konsekwencje terytorialne rosyjskiej agresji na Ukrainę

Organizatorem wykładu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.