Rosnące potrzeby rehabilitacyjne starzejących się społeczeństw i możliwości ich realizacji

Wykład prof. Jolanty Kujawy, wiceprzewodniczącej Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, kierownika Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wygłoszony został w ramach spotkań otwartych Wszechnicy PAN. Warszawa, 12 lutego 2014 r. [1h09min]

Głównym tematem wykładu były rozważania na temat wymagań jakie stawiają społeczeństwu prognozy demograficzne.  Czy system ochrony zdrowia w Polsce oraz my sami jesteśmy do tego przygotowani?

Najważniejsze z omawianych zagadnień koncentrują się wokół wyznaczników potrzeb rehabilitacyjnych starzejących się społeczeństw. Obserwujemy, z jednej strony popularyzację zasad zrównoważonego stylu życia i coraz większy dostęp do coachów / trenerów osobistych, co powinno zapewnić możliwość opracowania własnej strategii prozdrowotnego postępowania. Z drugiej jednak strony odnotowujemy zwiększające się oczekiwania w stosunku do sytemu ochrony zdrowia zarówno w ramach profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej niepełnosprawności.

Niezbędna jest zatem stymulacja społeczeństwa do podejmowania własnej indywidualnej inicjatywy jak i rozwoju systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Rehabilitacja lecznicza w dobie starzejącego się społeczeństwa powinna koncentrować się na tworzeniu warunków do osiągania dobrostanu, także w wieku senioralnym. Zapobieganie postępującej utracie autonomii, degradacji aktywności socjalnej, zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej, czy partnerskiej jest możliwe przy dobrej organizacji kompleksowej, wczesnej, ciągłej rehabilitacji. Gwarancją wydolności takiego systemu jest adekwatne do ponoszonych kosztów jego finansowanie. Wczesna, kompleksowa rehabilitacja zapobiegając i redukując ryzyko długotrwałej niepełnosprawności zmniejsza koszty zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do zarobkowania i zapewnia przywrócenie niepełnosprawnym zdolności do pracy. Wskazane jest zatem dokonanie szacunku całkowitego, bezpośredniego  i pośredniego obciążenia gospodarki kosztami chorób (w tym rehabilitacji) aby docenić jej wartość. Są dowody na to, iż koszty rehabilitacji generują oszczędności nawet siedemnastokrotne (źródło: www.portalwiedzy.pan.pl). Prezentacja z wykładu dostępna jest na stronie: www.portalwiedzy.pan.pl 

***

Popularnonaukowe wykłady otwarte Wszechnicy PAN organizowane są przez Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.Spotkania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w miesiącach od października do czerwca. Do wygłaszania wykładów zapraszani są znakomici naukowcy i ludzie kultury z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Wykłady stacjonarne mają miejsce o godz. 17.30 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i trwają około 60 minut. Od maja 2013 r. wykłady Wszechnicy transmitowane są na żywo w sieci Internet pod adresem www.ogladaj.pan.pl. Informacje bieżące oraz wykłady archiwalne znajdują się na stronie www.wszechnica.pan.pl. Zapraszamy także do śledzenia aktualności Wszechnicy PAN w portalu Facebook oraz na twitterze.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.