Samorząd, organizacje pozarządowe – razem czy osobno?

Wykład inaugurujący XI Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich wygłosił Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Maróz, 24 maja 2012 [1h37min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Tomasz Schimanek we wstępie swojego wykładu scharakteryzował działania sektora samorządowego i sektora organizacji w świetle prawa i konstytucji. Omówił podobieństwa i różnice między dwoma tymi podmiotami. Zaznaczył, że samorząd lokalny i lokalna organizacja mają ten sam cel, jakim jest wspólne dobro mieszkańców. Wspólne działania mogą przynieść wymierne obu stronom. Prawnymi podstawami współpracy jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nieporozumienia na linii samorząd – NGO wynikać mogą z odmiennego punktu widzenia tego celu – gmina troszczy się o wszystkich mieszkańców, zaś organizacje pozarządowe działają na rzecz konkretnej, wybranej grupy. Na tym tle wynikają konflikty – pojawia się brak chęci i motywacji.

Podsumowując wystąpienie Tomasz Schimanek stanowczo opowiedział się za współpracą organizacji i samorządu. Wspólna działania mogą przynieść korzyść nie tylko tym podmiotom, ale głównie wspólnocie.

Zobacz wywiad z Tomaszem Schimankiem przeprowadzony podczas XI spotkania w Marózie: www.witrynawiejska.pl

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.