Lista odtwarzania:

Seminaria „Po co nam ład przestrzenny?”

Seminaria zamykające projekt „Nasza przestrzeń – nasza sprawa” odbyłu się w Wieprzu i Inowłodzy w dniach 17 marca i 14 kwietnia 2016 roku [2h8min]

W Wieprzu (woj. małopolskie) i Inowłodzu (woj. łódzkie) odbyły się seminaria „Po co nam ład przestrzenny?”, które zwieńczyły projekt „Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych”, zrealizowany przez Fundację Wspomagania Wsi. Wykłady towarzyszące seminariom poświęcone były angażowaniu mieszkańców w konsultacje planów miejscowych, sporządzaniu dobrych planów miejscowych i ładowi przestrzennemu.

Udostępniamy do obejrzenia i wysłuchania sześciu wykładów, które odbyły się w Wieprzu i Inowłodzu:

„Wpływ transformacji ustrojowej na projektowanie przestrzenne  i projektowanie architektoniczne – dr hab. inż. arch. Hubert Mełges

Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges – architekt związany z Politechniką Krakowską (Zakład Architektury i Planowania Wsi). Jego głównym obszarem zainteresowania jest projektowanie dla terenów wiejskich. Tworzył koncepcje gminnych ośrodków usługowych i centrów społeczno-kulturalnych, projektował obiekty budownictwa jednorodzinnego, plebanie i kościoły. Uczestniczył m.in. w opracowaniu rewitalizacji Nowego Sącza.

„Dobry plan miejscowy – co to oznacza?” – Bartłomiej Stawarz

Bartłomiej Stawarz – architekt, urbanista, absolwent Politechniki Krakowskiej, autor i współautor kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kilku studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Pełni funkcję zastępcy wójta gminy Zabierzów.

„Basen czy plac zabaw – czy potrzeby mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej można pogodzić?” – Magdalena Chustecka

Magdalena Chustecka – trenerka, działaczka społeczna związana z organizacjami pozarządowymi, jej głównym obszarem zainteresowań są kwestie wykluczenia ekonomicznego kobiet oraz narzędzia partycypacji społecznej. Współpracowała z wieloma społecznościami lokalnymi, prowadząc procesy konsultacji społecznych, w tym planów miejscowych.

„Wykorzystanie narzędzi internetowych w konsultacjach miejscowych” – Michał Czapkiewicz

Michał Czapkiewicz – związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmą informatyczną, zawodowo zajmuje się partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym oraz rozwojem narzędzi internetowych wspomagających prowadzenie konsultacji planów miejscowych.

„Ład przestrzenny – ochrona wiejskiego krajobrazu i architektury – ważne, ważniejsze, najważniejsze” – dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski

Dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski – architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, od 1992 r. specjalista w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, w latach 1999-2003 także starszy specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi. Organizator i kierownik Wypraw Naukowych Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie – HUCULSZCZYZNA 1995-2008. Członek Izby Architektów RP i Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

„Poprawny plan miejscowy” – inż. Jan Knura

Inż. Jan Knura – urbanista i geodeta, wieloletni inspektor wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy. Prelegent na seminariach poświęconych tematyce planowania przestrzennego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Miasto Olkusz oraz Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

 

***

Nagranie dofinansowane z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji (projekt „Nasza przestrzeń – nasza sprawa”), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

***

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.