Śpiąca Bogini – archeologia neolitycznych mitów według Mariji Gimbutas

Wykład dr. hab. Marzeny Jakubczak w ramach Kawiarni Naukowej 1a w Wawerskim Centrum Kultury [18 listopada 2021 r.]

Przedmiotem wykładu jest koncepcja współzależności kulturowej zaproponowanej przez Mariję Gimbutas (1921-1994), amerykańską archeolożkę litewskiego pochodzenia, autorkę takich przełomowych publikacji na temat religii neolitycznej, jak The Goddesses and Gods of Old Europe (1974) czy The Language of the Goddess (1989).

Opierając się na analizie archeologicznych świadectw, z uwzględnieniem badań z zakresu antropologii, lingwistyki, etnografii i etnologii, Gimbutas stawia tezę, iż prehistoryczna kultura europejska, tzw. Kultura Starej Europy (ok. 6500 – 3500 p.n.e.), miała charakter pokojowy, egalitarny, skupiona była na matce i czciła naturę oraz Wielką Boginię, dawczynię wszelkiego życia. Celem wykładu jest sprowokowanie słuchaczy do rozważań nad tym, czy ekofeministyczna wizja natury, zainspirowana artefaktami z czasów neolitu i dokonaną przez Gimbutas rekonstrukcją narracyjnej struktury przez nie reprezentowanej, może zainspirować współczesne i przyszłe przekształcenia kulturowe, czy też wpisuje się jedynie w poetykę zwróconego ku przeszłości sentymentalizmu i ekoromatyzmu.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

dr hab. Marzenna Jakubczak – jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zatrudnionym w Instytucie Filozofii i Socjologii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka i redaktorka monografii oraz licznych artykułów z zakresu filozofii indyjskiej, filozofii porównawczej, filozofii umysłu, filozofii religii, estetyki międzykulturowej i gender studies. Od 2010 pełni rolę redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Argument: Biannual Philosophical Journal”. Wykłada gościnnie w Indiach, Grecji, Szwecji i USA.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.