Spółdzielnie energetyczne: sposób na własny prąd

Rozmowa Sławomira Kosielińskiego z Markiem Wąsowskim, dyrektorem Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Fundacja Wspomagania Wsi, wrzesień 2014 r. [12min]

Są banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i produkcji rolnej. Nowością są zaś spółdzielnie energetyczne. Takie są bardzo popularne w Holandii, Dani, Niemczech (tam jest aż 1000 spółdzielni) czy Austrii, teraz czas na Polskę. To wygodna formuła dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), które są zobligowane do zaopatrzenia swoich mieszkańców w energię. Zamiast kupować ją na zewnątrz, gminy mogą połączyć siły i w modelu spółdzielczym, w którym spółdzielca ma równe udziały oraz równe prawa, zainwestować w budowę farm fotowoltaicznych, wiatraków, biogazowni czy też wręcz tworzyć inteligentną sieć mikroźródeł Odnawialnych Źródeł Energii. Spółdzielnie energetyczne produkowałyby zatem prąd na potrzeby swoich członków z dostępnych na miejscu źródeł.

Działania JST na tym polu winna określać polityka energetyczna gminy – obowiązkowy dokument strategiczny. Wzorując się na Niemczech, można by przyjąć, że spółdzielnia energetyczna byłaby preferowaną formą aktywności samorządu na tym polu. Zgodnie z obowiązującym u nas prawem spółdzielczym, spółdzielnię może założyć od 10 osób fizycznych oraz od 3 osób prawnych. Notabene niemieckie prawodawstwo wyklucza spośród tych osób prawnych przedsiębiorstwa energetyczne.

Spółdzielcy nie muszą się bać, że zabraknie w ich domach prądu. Dzisiaj mądrze zarządzana infrastruktura energetyczna pozwala przewidzieć efektywność produkcji prądu z wiatru czy słońca oraz bezzwłocznie zakomunikować o konieczności zakupu prądu od innego dostawcy. W takim modelu ogólnokrajowa sieć elektroenergetyczna tworzy sieć autostrad, do której dochodzą drogi lokalne – sieć przesyłowa prosumentów, w tym przypadku – spółdzielni energetycznych.

Stoi zatem przed nami szansa, by wspólnoty lokalne mogły same zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, wykazując się przy tym przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zakładajmy spółdzielnie energetyczne!

***

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.