Lista odtwarzania:

Spotkanie z Basilem Kerskim

Rozmowa Piotra Burasa z Basilem Kerskim jest już trzecim spotkaniem z cyklu „Człowiek pogranicza” organizowanego przez Fundację Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Warszawa, 26 marca 2013 r. [1h28min]

Gościem trzeciego spotkania z cyklu „Człowiek pogranicza” był Basil Kerski, z którym na temat doświadczeń wielokulturowego zakorzenienia rozmawiał Piotr Buras

Basil Kerski w osobistym tonie opowiedział o swojej fascynującej biografii, w której mieszają się korzenie polskie, irackie, kurdyjskie i żydowskie. Los sprawił, że większą część życia gość spotkania spędził w Berlinie Zachodnim, będąc między innymi świadkiem upadku muru i zjednoczenia Niemiec. Obecnie wiele czasu spędza również w Gdańsku, gdzie kieruje Europejskim Centrum Solidarności. Specyficzna sytuacja wielokulturowej tożsamości, polega niejednokrotnie na tym, iż w Polsce staje się Niemcem, w Niemczech Polakiem, a w obliczu dyskursu antyislamskiego, głosem prezentującym umiarkowaną część wspólnoty muzułmańskiej.
 
O problemie tożsamości osób zakorzenionych w wielu kulturach, w Niemczech toczy się debata od dobrych kilku lat. Wyraźnie zaznacza się w niej głos pokolenia 30-latków. Wiele z tych osób to dzieci imigrantów z południowej Anatolii, którzy przyjechali do Niemiec mając obietnicę pracy. W Niemczech traktowaniu byli – i często sami czuli się – jako obcy. Kolejne pokolenie przyznaje się do korzeni i tradycji rodziców ale chce również uczestniczyć w tożsamości niemieckiej. Napięcie przebiega nie tylko na styku podwójnego zakorzeniania ale również w konfrontacji ze społeczeństwem niemieckim, które przynależność do tej pory definiowało poprzez kategorie etniczne.
 
Basil Kerski jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (od 2011 roku). Studiował politologię i slawistykę w Berlinie. Jest redaktorem, politologiem i promotorem kultury polskiej za granicą. Od 1998 roku jest redaktorem naczelnym dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”, a także członkiem redakcji ukazującego się w Gdańsku dwumiesięcznika „Przegląd Polityczny”.  Jest autorem i redaktorem książek poświęconych historii, kulturze i polityce, m.in. Homer na placu Poczdamskim. Szkice polsko-niemieckie czy antologii gdańskiej Danziger Identitäten. Eine mitteleuropäische Debatte. Pracował m.in. w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i w Bundestagu.
 
Piotr Buras jest dyrektorem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), publicystą oraz ekspertem od spraw niemieckich. 
 
źródło: www.geremek.pl
 
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.