Stereotypy i uprzedzenia w kulturze i społeczeństwie

Wykład prof. Marii Misztal-Cole o stereotypach i uprzedzeniach panujących w kulturze i społeczeństwie, Collegium Civitas, 10 stycznia 2010 r. [1h31min]

Wykład został przeprowadzony 10 stycznia 2010 roku w Collegium Civitas w ramach cyklu „Współczesne społeczeństwa: Polska – Europa – Świat. Kultura, mentalność, system wartości.”

Prof. Misztal-Cole wyjaśnia podstawowe definicje, takie jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja. Opowiada jakie było ich początkowe znaczenie i kiedy po raz pierwszy zostały użyte. Dowiadujemy się, po co i jak ludzie tworzą i utrwalają stereotypy.  Jak zmieniały się one w społeczeństwach amerykańskim i polskim na przestrzeni lat. Jak wpływają na osoby będące przedmiotem stereotypów. Jak masowe media utrwalają je w społeczeństwie. Wszystkio to profesor popiera ciekawymi przykładami zakorzenionymi w różnych kulturach.

Podobna tematyka :

http://www.sgh.waw.pl/katedry/kaso/download/11.%20Stereotypy%20i%20uprzedzenia.pdf

http://archiwum.dziennikarstwo.pl/?q=node/3933

http://galeriatolerancji.org.pl/pliki/Stereotypy%20-%20konspekt%20zaj%C4%99%C4%87%20dla%20student%C3%B3w.pdf

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.