Lista odtwarzania:

Stosunki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Debata zorganizowana w ramach finału konkursu Know America 2011 w której udział wzięli: Krzysztof Bobiński, Olaf Osica, profesor Henryk Szlajfer i Bartosz Wiśniewski, Collegium Civitas, 30 marca 2011 [1h26min]

Część 1 [15min]: Na wstępie dziennikarz Krzysztof Bobiński stwierdził, że według niego, nie bardzo jest o czym mówić, że Ameryka nie bardzo interesuje się sprawami Europy, a problemy Unii Europejskiej nie są dla niej kluczowe. Przyznał jednak, że nie zawsze tak było. Po 1945 roku Stany włączyły się w II Wojnę Światową, pomogły ją zakończyć i mocno zaangażowały się w zjednoczenie i integrację Europy.

Jak Stany Zjednoczone widzą Unię Europejską? Na co należy zwrócić uwagę opisując stosunki z UE? W jakich punktach można mówić o spójnych/ rozbieżnych interesach? Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych stwierdził, że najważniejsze są kwestie gospodarcze. UE jest między innymi największym światowym eksporterem, najwiekszym importerem, najwiekszym na świecie donatorem pomocy rozwojowej. Pan Bartosz Wiśniewski porównał UE do bankiera z zacięciem charytatywnym i z ambicją, by mieć zdanie na większość tematów dotyczacych polityki światowej, (rownież w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego).

Część 2 [16min]: Olaf Osica powiedział młodzieży, że jeszcze dla jego pokolenia, kwestie relacji atlantyckich byly brane jako coś oczywistego, naturalnego. Mówił o historii kontaktów europejsko-amerykańskich po 1945 roku i o tym, że mimo iż najczęściej były one budowane na bazie kryzysów i sporów, to zawsze znajdowany był kompromis i porozumienie. „To czym będą relacje atlantyckie w przyszłości, będzie wynikiem zderzenia dwóch perspektyw – Europejskiej i Amerykańskiej, które powstają, są kształtowane niezależnie od siebie” – powiedział. „One w pewnym momencie, gdzieś się zderzą, bo jest wiele kwestii stycznych, problemów, gdzie mają wspólne interesy. Z tego zderzenia pewnie coś powstanie”.

Część 3 [20min]: Profesor Henryk Szlajfer mówił o historii integracji europejskiej, Planie Marshalla i zaangażowaniu USA w zjednoczenie powojennej Europy. Z punktu widzenia Stanow, kontynent europejski „jest spokojnym jeziorem, w którym się dzieje wiele, ale nic czym należałoby się specjalnie interesować”. Zakotwiczenie USA w Europie jest dość ograniczone. Oczywiście „poza wymiarem gospodarczym, który jest bardzo ważny dla jednej i drugiej strony”. W pozostalym wymiarze Stany są tak naprawdę obecne tylko poprzez dwie instytucje – NATO i OBWE. Poza tym, dotychczasowa formuła relacji pomiędzy Unią a Stanami powoli zdaje się tracić na znaczeniu i zużywać.

Część 4 [35min]: Dyskusja
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.