Świat gotowy do współpracy na rzecz klimatu

Druga część rozmowy z Sławomira Kosielińskiego z Marcinem Korolcem „O krok od globalnego porozumienia klimatycznego”, Fundacja Wspomagania Wsi, grudzień 2014 r. [11min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Z Marcinem Korolcem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej rozmawia Sławomir Kosieliński, Fundacja „Instytut Mikromakro”.

Od 20 lat toczą się światowe negocjacje o ochronie środowiska naturalnego i klimatu pod wodzą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale dopiero polskie przewodnictwo Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (COP), które rozpoczęło się przed rokiem w Warszawie na szczycie COP19 i zakończyło się wraz z rozpoczęciem COP20 w Limie, doprowadziło do przełomu. Zamiast narzucać państwom, jaki mają wnieść wkład w globalne działania na rzecz klimatu, przyjęto założenie, by same one określały swoje zobowiązania, najlepsze ze względu na interes ogólny i interes własny.

Wrażenie na świecie zrobiły też determinacja w tym zakresie państw UE. Przywódcy europejscy uzgodnili na październikowym szczycie w Brukseli, że UE ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990. Wkrótce potem USA i Chiny złożyły swoje deklaracje dotyczące emisji CO2. „Jestem pewien, że w grudniu 2015 r. podpiszemy w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne” – twierdzi Marcin Korolec.

Zobacz część pierwszą i trzecią

***
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.