Sympatyczny Lewiatan. Czy państwo może być kulturalne, czy politykę kulturalną można uspołecznić?

Pierwsze seminarium II edycji cyklu „Kultura i rozwój”, Collegium Civitas, 27 października 2011 r. [2h26min]

Sympatyczny Lewiatan. Czy państwo może być kulturalne, czy politykę kulturalną można uspołecznić? Pierwsze seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”, Collegium Civitas, 27 października 2011 r.  [2h26min]

Zainicjowany przez Ruch społeczny Obywatele kultury „Pakt dla kultury” został podpisany 14 maja 2011 r. Nadszedł czas jego praktycznej realizacji. Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstały Komitety społeczne ds. Realizacji Paktu. Władzę publiczną reprezentują przedstawiciele jej instytucji, stronę społeczną niezinstytucjonalizowany ruch obywatelski o strukturze sieciowej.

Czy taka formuła uspołecznienia państwa i procesu decyzyjnego stwarza rzeczywiste szanse na zwiększenie partycypacji obywatelskiej w kształtowaniu konkretnych polityk? Gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Czy władzy należy i można ufać? Czy można i warto zaufać społeczeństwu? Do dyskusji o powyższych zagadnieniach wprowadzają badacze nowych ruchów społecznych: politolog dr hab. Agnieszka Rothert z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i socjolog dr Paweł Kuczyński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne orazmsocjolog, polityk i były minister kultury Andrzej Celiński.

Spotkanie poprowadził Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka” , dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatirum Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;
  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.