Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce

Seminarium IRWIR PAN [listopad 2022]

Seminarium było poświęcone prezentacji wyników badań prowadzonych przez zespół EUROREG UW w ramach grantu NCN „Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce w ujęciu międzynarodowym”. Badania były prowadzone w kilku skalach przestrzennych – porównań europejskich, analiz – w tym modelowania – regionalnego, statystycznych analiz w skali powiatowej oraz ankiet gminnych wzbogaconych o 6 studiów przypadków.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wnioski dotyczą zarówno procesów różnicowania terytorialnego, jak i relacji efektów popytowych i podażowych oraz skutków rozwojowych, i „ogólnocywilizacyjnych”, powodowanych wykorzystaniem środków UE w Polsce.

Organizatorem wykładu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.