The case of Crimea in the light of international law: its nature and implication

Międzynarodowa konferencja „The Case of Crimea in the Light of International Law: its Nature and Implications” zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 19-20 marca 2015 r.

The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding and The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences are pleased to invite you to an International conference:  THE CASE OF CRIMEA IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW:  ITS NATURE AND IMPLICATION. Warsaw, 19-20 March 2015.

***

Opening and welcome from host & organisers.

Opening speech by Artur Nowak-Far, Undersecretary of State for Legal Treaty and Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (Poland)  4:45

Dr Sławomir Dębski, The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (Poland)  00:13

Prof. Władysław Czapliński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland) 17:17

More: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=conference:-the-case-of-crimea-in-the-light-of-international-law:-its-nature-and-implication

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.