Trzy nurty polskiej szkoły ekonomii (Kalecki, Łaski, Luksemburg)

Wykład Rafała Wosia w ramach cyklu „Czwartki Razem”, Państwomiasto, 18 lutego 2016 [1h37min]

Polskich problemów ekonomicznych nie rozwiążą ani koncepcje stworzone w bogatych krajach rozwiniętych, ani opracowane na potrzeby państw rozwijających się. Polska jest w połowie drogi między tymi krajami. Rozwiązań ekonomicznych powinniśmy szukać w rodzimej szkole ekonomicznej, przekonuje Rafał Woś.

Dziennikarz i publicysta ekonomiczny przedstawia sylwetki polskich ekonomistów, których łączyło przekonanie o konieczności aktywnej roli państwa w gospodarce. Rafał Kalecki (1899-1970) stworzył teorię efektywnego popytu, bliską odkryciom tworzącego w tym samym czasie brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa (1883-1946). Kalecki wychował sobie w Polsce uczniów. Należał do nich Kazimierz Łaski (1921-2015) i Tadeusz Kowalik (1926-2012). Obaj należeli do krytyków polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Rafał Woś przypomina też postać Róży Luksemburg (1871-1919). Dziennikarz zachęca, by spojrzeć na nią jako ekonomistkę, a nie krytyczkę polskich dążeń niepodległościowych. Przypomniał, że zrobiła doktorat z ekonomii w czasach, kiedy kariera naukowa kobiet nie była w powszechna. W pracy „Akumulacja kapitału” wydanej w 1913 roku dowodziła, że kapitalizm nie tworzy rynku zbytu dla towarów. Dlatego musi tworzyć rynki zbytu poprzez podboje.

Po zasadniczej części wykładu dziennikarz odpowiada na pytania słuchaczy zgromadzonych na sali.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.