Lista odtwarzania:

Ubezpieczenia dla mieszkańców wsi

Po co się ubezpieczać i jak funkcjonują ubezpieczenia? Kiedy można odwołać się do Rzecznika Ubezpieczonych? Z Cezarym Orłowskim (prawnikiem Rzecznika Ubezpieczonych) rozmawia Ryszard Holzer. Fundacja Wspomagania Wsi, 2012 r. [31min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

„Przezorny zawsze ubezpieczony” dlatego każdy powinien mieć świadomość, że warto ubezpieczać siebie i swoje mienie. Powiedzenie to szczególnie aktualne jest obecnie wśród branży rolniczej narażonej na szkody związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Ubezpieczeń na rynku jest wiele. Część z nich to ubezpieczenia obowiązkowe, pozostałe są nieobowiązkowe, ale zalecane. Należy pamiętać, że nie można wybierać ubezpieczenia, patrząc tylko na wysokość składki. Bardzo istotną kwestią, na którą musimy zawsze zwracać uwagę, to warunki, na których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Wszystkie prawa i obowiązki stron, przedmiot ubezpieczenia (co jest ubezpieczone) oraz zakres ubezpieczenia (za co odpowiada ubezpieczyciel) zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z tym dokumentem musimy dokładnie zapoznać się przed zawarciem ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami prawa ogólne warunki ubezpieczenia muszą być napisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Natomiast wszelkie zapisy niezrozumiałe i niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść osoby ubezpieczonej. Często jednak ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Czy wtedy można się zwrócić do Rzecznika Ubezpieczonych?

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.