Lista odtwarzania:

Unia Europejska w oczach Amerykanów

Wykład dr. Piotra Nowiny-Konopki zorganizowany został przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego, 28 lutego 2013 r., Warszawa [1h57min]

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprosiło dr. Piotra Nowinę-Konopkę by opowiedział o bardzo istotnym zagadnieniu relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Sieć formalno-prawnych powiązań pomiędzy supermocarstwem, jakim są Stany, a potęgą gospodarczą, jaką niewątpliwie jest Unia, jest bardzo rozbudowana i dotyczy wielu rejonow. Temat wykładu jest tym bardziej istotny, że Ameryka i Unia planują w przeciągu dwóch lat utworzyć największą na świecie strefę wolnego handlu. Prognozy mówią, że powstanie unii celnej pomiędzy gospodarkami UE i USA spowoduje wzrost wymiany handlowej o 120 mld dolarów w ciągu 5 lat. Wzmocnienie relacji ma być odpowiedzią na rosnące w siłę Chiny, Brazylię czy Indie. 

Mimo wielu entuzjastów, nie brakuje też głosów krytycznych. Tym bardziej, że relacje obu potęg, równych pod względem populacji i siły ekonomicznej, nie zawsze są proste. Dr Piotr Nowina-Konopka, jako uczestnik całego procesu akcesyjnego Polski do Unii, uczestnik procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej i jako osoba, która z bliska obserwowała w ostatnich latach relacje między Unią a Stanami Zjednoczonymi, opowiedział o wszystkich niuansach tych relacji. 

Dr Piotr Nowina-Konopka – ekonomista, polityk, uczestnik procesu akcesji Polski do UE (m.in. sekretarz stanu w UKIE, zastępca głównego negocjatora), współzałożyciel i przewodniczący Polskiej Fundacji Roberta Schumana, ostatnio – w latach 2006-2009 – dyrektor w Parlamencie Europejskim ds. relacji z parlamentami narodowymi i – w latach 2009-2012 – dyrektor European Parliament Liaison Office with US Congress (EPLO), Washington.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.