USOS, ECTS i …Facebook. O czym warto wiedzieć przed pierwszymi zajęciami?

Młodzi ludzie przyjeżdżający na studia do miasta napotykają szereg problemów. „Co ja tutaj robię?” – pytała samą siebie Marlena, studentka prawa pochodząca z Lubelszczyzny. Poniesiony trud przynosi owoce: uczy samodzielności i odpowiedzialności. Fundacja Wspomagania Wsi, 20 lutego 2013 [22min]

Marlena jest studentką trzeciego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do stolicy przyjechała z niewielkiej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.

Rozpoczynając naukę nie miała żadnych znajomych na uczelni. Jak sama przyznaje, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku nauki popełniła wiele błędów – nie wiedziała dokładnie jak wygląda internetowa rejestracja na zajęcia przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) oraz na czym polega ECTS (Europejski System Transferu Punktów, z ang. European Credit Transfer System). Początkową trudnością było przemieszczanie się po mieście komunikacją publiczną, a także orientacja w terenie. W kolejnych miesiącach pomocni okazali się koledzy i koleżanki ze studiów oraz portal Facebook, na którym każdy rocznik studentów zakłada swoją grupę dyskusyjną. Stamtąd można dowiedzieć się, które wykłady są interesujące, do kogo chodzić na ćwiczenia, gdzie znajdują się poszczególne zajęcia. Studenci starający się o przyjęcie na studia mogą się do takich grup zapisywać i zadawać pytania swoim starszym kolegom. Żadne pytanie nie zostanie wyśmiane – zapewnia Marlena.

Chociaż początki mogą być trudne, to procentują w przyszłości. Warszawa bardzo uczy życia, sprawiła że jestem innym człowiekiem – mówi Marlena. Zamieszkanie z dala od domu uczy odpowiedzialności, organizacji czasu, dbania o własne sprawy. Warszawa otworzyła mi oczy i pozwoliła docenić moich rodziców i wszystko co dla mnie zrobili – dodaje.

Postanowieniem Marleny była finansowa niezależność od rodziców w czasie studiowania. Ten cel konsekwentnie realizuje do dziś – pomaga jej w tym stypendium otrzymywane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz stypendium socjalne, zapewniane przez uczelnię.

Czy studia prawnicze są wymagające? Co Marlena chce robić w przyszłości, jaki cel jej przyświeca? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

  ***

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do maturzystów, którzy: zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce. Fundacja Wspomagania Wsi jest jednym z partnerów programu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

  ***

Rozpoczęliśmy cykl wywiadów pt. „Zanim wyjedziesz na studia”. Wywiady skierowane są do gimnazjalistów i licealistów, którzy wkrótce wybierać będą dalszą ścieżkę edukacji. Poprzez rozmowy z ich starszymi kolegami – studentami i młodymi absolwentami chcemy przybliżyć im: jak i kiedy należy przygotować się do wyboru studiów, które cechy, pasje, umiejętności, mocne strony ułatwiają studiowanie danego kierunku, których przedmiotów i jakiego rodzaju egzaminów należy się spodziewać, ile czasu, energii i pieniędzy należy na studiowanie przeznaczyć i wreszcie – co studenci ostatnich lat nauki planują robić w przyszłości? Jak przygotowują się do wejścia na rynek pracy?

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.