Uwarunkowania i skutki chaosu przestrzennego w Polsce

Seminarium IRWiR PAN, 7 stycznia 2019

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Z powodu rozrzuconej zabudowy tracimy rocznie 84,3 mld zł. To prawie tyle, ile rząd w tegorocznym budżecie przeznaczył na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Podczas seminarium w IRWiR PAN dr hab. Przemysław Śleszyński przedstawił Raport Komitetu Przestrzennego Zagospodarowana Kraju PAN nt. kosztów chaosu przestrzennego.

Im mniej zwarta zabudowa, tym większe generuje koszty związane z podłączeniem domów do instalacji wodno-kanalizacyjnej czy wybudowaniem dróg dojazdowych. Utrzymanie obecnego stanu grozi pogłębianiem się kryzysu, w tym destabilizacją finansów publicznych i bankructwem gmin.

Postulowanym panaceum na chaos przestrzenny jest tworzenie planów miejscowych dla „całości funkcjonalnych” (najlepiej całych gmin), nieprzeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową większej ilości terenów niż prognozowana (+ 20-30 proc. zapasu) oraz przywrócenie standardów urbanistycznych dotyczących odległości od zabudowy, szkół czy przystanków. W przeciwny razie inwestor powinien ponosić koszty budowy i utrzymania mediów.

Na nagraniu zarejestrowano również dyskusję, która odbyła się po prezentacji Raportu.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Seminaria IRWiR PAN

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.