VI Kongres Obywatelski – Sprawozdania i rekomendacje Kongresu

Sesja plenarna zamykająca Kongres – Sprawozdania i rekomendacje Kongresu, Politechnika Warszawska, 5 listopada 2011 [35min]

Sesja plenarna zamykająca Kongres – Sprawozdania i rekomendacje Kongresu, Politechnika Warszawska, 5 listopada 2011 [35min]

Krótkie sprawozdania z debat tematycznych:

prof. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Po co nam społeczeństwo?

Jacek Żakowski, „Polityka” – Zrównoważony rozwój Polski – jak zrealizować niechciany cel?

Stefan Dunin-Wąsowicz, Wiceprezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o. – Jak odnieść sukces na rynku globalnym? Strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa

prof. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski – Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku?

dr Paweł Kubicki, IBnGR – Szanse młodego pokolenia – czas na strategie zbiorowe?

Edwin Bendyk, Polityka – Czy potrzebujemy „przewrotu kopernikańskiego” w edukacji?

Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik – Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać?

Marcin Nowicki, Dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej, IBnGR – Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014–2020?

Zobacz również:

www.pfo.net.pl – publikacja Polskiego Forum Obywatelskiego pt. Edukacja dla rozwoju

www.kongresobywatelski.pl/ – strona Kongresu Obywatelskiego
[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.