Lista odtwarzania:

VII Kongres Obywatelski. Debata plenarna nad postawami i umiejętnościami potrzebnymi do rozwoju Polaków i Polski w XXI w.

W debacie udział wzięli Edwin Bendyk, Robert Firmhofer, Marek Darecki, Jacek Santorski, Maria Rogaczewska i Marcin Skrzypek. Debatę poprowadził Jan Szomburg. Słowo końcowe wygłosi Maciej Witucki. Politechnika Warszawska, 10 listopada 2012 r. [55min]

W debacie towarzyszącej VII Kongresowi Obywatelskiemu uczestnicy odnieśli się do wyzwań czekających nas w XXI wieku i postaw Polaków, które powinny tym wyzwaniom towarzyszyć.

Cz. I [28min] Edwin Bendyk, redaktor „Polityki” odniósł się do prognozowanej demograficznej przyszłości Polski na tle krajów OECD. Według szacunków w 2060 roku tylko 45% Polaków będzie zdolnych do pracy. Będzie to jeden z najsłabszych wskaźników w zestawieniu! W związku z tymi przemianami potrzebne nam będą innowacje, edukacja na wysokim poziomie oraz „futurofilia” będąca przeciwieństwem do obecnej w Polsce „futurofobii”. Więcej o futurofilii i futurofobii można przeczytać na blogu Edwina Bendyka: www.bendyk.blog.polityka.pl

Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik nawiązał do wartości jakimi są zaufanie i partnerstwo. „Nie zbudujemy lepszej Polski, jeśli nie zbudujemy społecznego zaufania. Inwestycje w beton powinniśmy uzupełnić inwestycjami w nasz największy skarb – w ludzi, w ich talenty, w kapitał społeczny” – powiedział. Tylko w takim społeczeństwie konkurencja i współpraca będą wartościowe.

Według Jacka Santorskiego, psychologa, współwłaściciela Values Grupa Firm Doradczych Polacy zgubili drogę do odkrywania wzorców przywództwa. Zaś kompetencja której potrzebujemy to samoświadomość i umiejętność zarządzania sobą.

Marek Darecki, Prezes Zarządu , WSK „PZL-Rzeszów” S.A. za jedną z przeszkód, która stoi na drodze do rozwoju, uznał bylejakość, brak etosu pracy, brak profesjonalizmu. Aby postęp był możliwy, każdy z nas powinien mieć poczucie misji w tym co robi lub tworzy.

Maria Rogaczewska, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego postawiła pytanie o gotowość uczestników kongresu do bycia elitą, zdolną podjąć pracę nad zmianami. Ponadto: na czym polega rozwój? Czy na pewno na tym abyśmy zarabiali i posiadali coraz więcej?

Marcin Skrzypek z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina, zapewnił że konieczne kompetencje mamy w sobie, ale są skrępowane: polityką, biurokracją, biznesem, sprawami społecznymi, które uczą nas życia w ciągłym stanie gotowości i zagrożenia. „Potrzebujemy łagodności wynikającej z kultury odzyskującej dla nas poczucie bezpieczeństwa” – powiedział.

Cz. II [27min] W drugiej i trzeciej rudzie wypowiedzi Edwin Bendyk odniósł się do kwestii bylejakości, która przeniknęła wszystkie dziedziny życia, także edukację. Wspomniał o potrzebie odzyskania mediów publicznych, które powinny być bezstronnym gwarantem rzetelności dziennikarskiej.

Według Roberta Firmhofera Polacy potrzebują umowy społecznej, która określać będzie nasze wspólne potrzeby i cele.

Jacek Santorski przytoczył badania prof. dr hab. Janusz Hryniewicz, z których wynika, że blisko 90% polskich organizacji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych ma kulturę i strukturę szesnastowiecznego folwarku. Do zmian potrzebni są mądrzy przywódcy i liderzy nowej generacji , którzy będą potrafili przekonać obywateli do mówienia jednym głosem.

Marek Darecki przedstawił konieczność nie godzenia się na bylejakość i wyjście poza strefę komfortu poprzez piętnowanie mierności i codzienne podnoszenie swojej poprzeczki. Ważny jest także powrót do zestawu wartości: lojalności, odpowiedzialności, uczciwości, umiejętności pracy zespołowej i innych.

Do konieczności podwyższania poprzeczki i rygoru nawiązała Maria Rogaczewska. Ponieważ wiele cech nabywamy do trzeciego roku życia powinniśmy częściej zwracać uwagę na najmłodszych obywateli i rozwój ich kompetencji.

Dla Marcina Skrzypka alternatywną formą rozwoju jest kultura. „W rozwoju społeczno-gospodarczym nie chodzi tylko o stały, ilościowy wzrost, ale także o równowagę” – powiedział.

Panel zakończył Maciej Witucki, Prezes Orange Polska, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, który odniósł się do wypowiedzi prelegentów. „Odważmy się myśleć o przyszłości, inwestujmy czas na dyskusje, piętnujmy doraźność. (…) Wróćmy do dziewiętnastowiecznego pozytwyizmu, pracy u podstaw!„– apelował. 

  ***

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.

Celami Kongresu są w szczególności:

– tworzenie możliwości przyjaznych spotkań i debatyPolaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,

stymulowanie całościowej refleksji modernizacyjno-rozwojowej(wydobywanie zbiorowej mądrości), opartej na wartościach i służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski,

stymulowanie rozwoju kulturowego Polaków służącego wzmacnianiu podmiotowości indywidualnej i zbiorowej,

krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego.

Więcej o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

 

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.