VII Kongres Obywatelski „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski” – otwarcie

VII Kongres Obywatelski zgromadził polityków, przedsiębiorców, a także wybitne osobistości ze świata kultury i sportu. Politechnika Warszawska, 10 listopada 2012 r. [50min]

Kongres otworzył Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dr Jan Szomburg. Instytut jest głównym organizatorem corocznych spotkań.

Następnie, w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, list odczytał Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent obecny był na kongresie zeszłorocznym. W tym roku poprzez list wyraził uznanie dla inicjatywy łączącej „Polskę lokalną, Polskę dużych ośrodków miejskich i ośrodki akademickie”. Uczestnikom życzył inspiracji oraz sił do działania na rzecz promowania dobrych wzorców w swoich ośrodkach [od 3:30min].

W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego głos zabrała wiceminister prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska. W krótkim wystąpieniu pt. „Kluczowe kompetencje Polaków w XXI w.” zwróciła uwagę na umiejętne, mądre posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność abstrakcyjnego, nieszablonowego myślenia, analizowania i porównywania. Nawiązała również do ewolucji szkolnictwa wyższego w Polsce i reform [od 11:00min]

Prof. Jan Englert, aktor, reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie wystąpił z przesłaniem „musimy wymagać od siebie – inaczej nie pójdziemy do przodu”.  Na przykładzie zawodu aktora przedstawił wagę ciągłego doskonalenia się, dążenia do nabywania mocnego warsztatu rzemieślnika. „Nie ulepszajmy innych, ulepszajmy siebie” – dodał [od 23:30min].

Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA wystąpił z tematem „Jakie postawy dla przezwyciężenia kryzysu i trwałego rozwoju?” . Na początku sięgnął do genezy kryzysu, za który uważany jest za pokłosie nadmiernego konsumpcjonizmu. Wyjaśnił, dlaczego wzrost PKB nie mierzy rozwoju w dłuższej perspektywie. Grecja, chociaż w pod koniec lat 2000 notowała wysoki wzrost PKB, dziś stoi przed ogromnymi długami. Problematyka długów dotyka także nasz kraj – okazuje się, że obsługa polskich zobowiązań jest wyższa od wydatków na edukację (nie dług, ale odsetki!). Według prelegenta postawy, które budują rozwój kraju to powszechna oszczędność, gospodarność oraz mądre inwestowanie. Na koniec wystąpienia  Mateusz Morawiecki przedstawił swoje marzenie, jakim jest jest „zmowa elit”. Wszystkim decydentom na różnych poziomach „z lewa, z prawa, z góry, z dołu” powinien przyświecać wspólny, nadrzędny cel jakim jest długotrwały rozwój Polski [od 35:45min].

Na koniec uroczystego otwarcia VII Kongresu Obywatelskiego wystąpiła Zofia Noceti-Klepacka, medalistka olimpijska w windsurfingu. W wypowiedzi pt. „Ten medal zdobyłam dla Zuzi – moje refleksje dotyczące postaw i umiejętności, których potrzebujemy” opowiedziała o swojej drodze do uzyskania medalu. „Kluczem do rozwoju Polski jesteśmy my sami, nasza odpowiedzialność za siebie i innych” – to najważniejsza według niej postawa, którą powinniśmy pielęgnować [od 46:20min]

  ***

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.

Celami Kongresu są w szczególności:

tworzenie możliwości przyjaznych spotkań i debaty Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,

stymulowanie całościowej refleksji modernizacyjno-rozwojowej (wydobywanie zbiorowej mądrości), opartej na wartościach i służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski,

stymulowanie rozwoju kulturowego Polaków służącego wzmacnianiu podmiotowości indywidualnej i zbiorowej,

krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego.

Więcej o Kongresie Obywatelskim: www.kongresobywatelski.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.