W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Wieś polska 1918 – 2018

Prof. Maria Halamska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w rozmowie z Justyną Duriasz-Bułhak opowiada o ostatniej swojej książce podsumowującej cykl Ciągłość i zmiana; Wieś polska 1918 – 2018, IRWiR PAN 2021. 5 marca 2021 [1h 4 min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

Książka „W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” jest próbą dowartościowania środowiska wiejskiego i jego wpływu na to jakim krajem jest Polska i czym my sami jesteśmy. Jeszcze sto lat temu środowisko wiejskie stanowiło ponad 70% wszystkich mieszkańców Polski. Mimo późniejszych zmian kulturowych i społecznych w dalszym ciągu jesteśmy kształtowani przez wieś.

Przez już ponad sto lat od odzyskania niepodległości wieś przeszła drogę od wsi rolniczej, związanej z ziemią, do wsi zurbanizowanej, którą zasiedlają nowi mieszkańcy. Jest to droga pełna konfliktów, przemian ustrojowych i gospodarczych. Proces ten nie zatrzymuje się ani na chwilę. Możemy więc mówić, że: Wieś staje się.

Prof. dr hab. Maria Halamska, socjolog wsi, jak sama mówi przez 50 lat związana z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorka wielu ważnych publikacji dotyczących zmian w środowisku wiejskim w ostatnich kilkudziesięciu latach.


Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.