Wdrażanie innowacji społecznych

Wykład dr Katarzyny Zajdy zorganizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – „Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania” [grudzień 2022]

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji na temat istoty innowacji społecznych, uwarunkowań ich wdrażania i możliwości wspierania.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w wersji podcastu:

Omówione zostaną najważniejsze rezultaty badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w gminach wiejskich dotyczących wdrażania tych innowacji przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania.

Zaprezentowane zostaną ich przykłady, wskazane najważniejsze czynniki pobudzające organizacje wiejskie do ich realizacji. W dyskusji dotyczącej możliwości ich stymulowania zostanie uwzględniona specyfika Polski jako kraju postsocjalistycznego.

Seminarium prowadzi dr Katarzyna Zajda, adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagranie zorganizowane przy współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Seminaria IRWiR PAN

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.