Wielki kryzys małego portfela

Cykl wywiadów prowadzonych w ramach Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanego ze środków NBP. Spotkania prowadzi red. Ryszard Holzer. Spotkanie trzecie z prof. dr hab. Witoldem Orłowskim. 8 lutego 2011 r. [33min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

Wielki kryzys małego portfela, z prof. dr hab. Witoldem Orłowskim rozmawia red. Ryszard Holzer (33min).

Prof. dr hab. Witold Orłowski – jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze RP, a także głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska.
Urodzony w 1962 r. w Łodzi, studiował ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, a także w Harvard University w USA. Pracował m.in. w Banku Światowym, był też doradcą ekonomicznym ministra finansów Leszka Balcerowicza, a następnie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest autorem m.in. następujących książek: „Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku”, „Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy”, „W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej”, a także autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.