Wirtualne skamieniałości źródłem danych paleobiologicznych

Wykład dr. Daniela Tyborowskiego, Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 czerwca 2019 [0h52min]

Metody rekonstrukcji 3D, wspomagane przez technologie komputerowe, ułatwiły trudne wcześniej odkrycia paleontologiczne. Dr Daniel Tyborowski opowiedział podczas wykładu w Muzeum Ziemi, jak tworzy się wirtualne skamieliny oraz co udało się dzięki nim ustalić na temat zwierząt zamieszkujących setki milionów lat temu obszar Gór Świętokrzyskich.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Rekonstrukcje 3D można dokonywać metodami tradycyjnymi. Stosuje się w tym celu wypełnienia silikonowe i woskowe. Umożliwiają one paleontologom dokładną analizę morfologii badanych okazów. Ten sposób rekonstrukcji zastosowano podczas badania skamielin znalezionych na stanowisku paleontologicznym niedaleko Daleszyc. Pozwolił on zweryfikować skład gatunkowy ryb żyjących w tym rejonie około 390 mln lat temu.

Bardziej zaawansowane metody rekonstrukcji 3D korzystają z tomografii komputerowej i wyspecjalizowanych programów graficznych. Pozwalają one na nieinwazyjne badania skamielin, w tym tworzenie ich wirtualnych przekrojów. Paleontolodzy mogą badać dzięki nim anatomię i histologię okazów oraz mierzyć gęstość poszczególnych ich części. Metody rekonstrukcji komputerowej dostarczyły nowych informacji o życiu trylobitów zamieszkujących 360 mln lat temu rejon kamieniołomu Kowala oraz ichtiozaurów żyjących 160 mln lat temu w rejonie kamieniołomu Morawica. Dr Daniel Tyborowski podczas wykładu opowiada szerzej o tych oraz innych odkryciach oraz metodach rekonstrukcji 3D, które zostały zastosowane do ich dokonania.

Zobacz też: Unikatowe stanowiska paleontologiczne

Organizator wykładu:

Logo Muzeum Ziemi w Warszawie

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.