Wojna 1920 roku nieoczywistości niespójności niekonsekwencje – debata Festiwalu Nauki

Debata zorganizowana w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego [24 września 2020 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

W czasie debaty uczestniczący w niej zmierzą się z szeregiem problemów, jakie narosły wokół wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. i do tej pory nie zostały wyjaśnione. Dyskusje dotyczyć będą pytań, których nie zadają sobie humaniści (i dlaczego tego nie czynią), konieczności poszukiwania i wypełniania „białych plam” oraz rozbieżności w ich wyjaśnianiu. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czego jeszcze nie wiemy i w jaki (inny niż dotychczas) sposób możemy dyskutować i badać ten najważniejszy konflikt zbrojny Odrodzonej Polski.

dr Maria Antosik-Piela – Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki UJ. Obecnie związana z Wydziałem Historii UW. Zajmuje się polsko-żydowskim pograniczem kulturowym w XIX i XX wieku, a zwłaszcza historią i piśmiennictwem pograniczy etnicznych w Galicji. Brała udział w projektach finansowanych m.in. przez FNP, NCN, NPRH. Autorka i współredaktorka publikacji poświęconych polskojęzycznej literaturze i kulturze.

dr hab. Tadeusz Rutkowski – historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Piotr Majewski – historyk dziejów najnowszych, zajmujący się między innymi historią Czech i Czechosłowacji oraz stosunkami czesko-niemieckimi w XIX i XX wieku

prowadzenie:

dr hab. Artur Markowski – historyk, specjalista w zakresie historii społecznej XIX wieku, dziejów Żydów w Imperium Rosyjskim oraz przemocy zbiorowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Pracuje w zakładzie Historii XIX wieku, na Wydziale Historii UW oraz jako główny specjalista-historyk w dziale naukowym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

Organizator wykładu:

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.