Wojna światowa coraz bliżej?

Decyzja Rosji o częściowej mobilizacji i o referendach na zajętych terenach to kolejne kroki eskalacyjne ze strony Rosji. [wrzesień 2022]

Stworzenie pretekstu do użycia broni nuklearnej wydaje się oczywiste. Jak rozwija się sytuacja, jak będzie reagował świat? Czy jesteśmy w sytuacji z roku 1914, gdy ogłaszano mobilizację, aż w końcu wojna wybuchła? Na ile decyzje ekipy rządzącej w Rosji to nowa jakość w konflikcie jaki toczy się za naszą granicą?

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj z podcastu:

Rozmowa zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Euro Atlantyckim.  

 


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.