WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?

DEBATA: WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem? Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [23 maja 2022 r.; 2 godziny 27 minut]

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią: Grzegorz Brodziak (GoodValley), Rafał Mładanowicz (Rada ds. Młodych Rolników przy KRIR), Dr Jerzy Plewa (TEAM EUROPE) oraz Prof. Walenty Poczta (UPP), stawiając diagnozę oraz formułując hipotezy i propozycje na temat potrzeb rozwojowych polskiego rolnictwa oraz instytucjonalnych mechanizmów ich realizacji w perspektywie 2030 roku.

Debatę prowadzi Dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN).

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj podcastu:

Przedmiotem debaty będą wyzwania stojące przed polskim rolnictwem, wynikające z postępującej w kierunku środowiskowo-klimatycznym ewolucji WPR oraz związane z tym szanse i zagrożenia. W dyskusji podniesione zostaną problemy związane m. in. z pożądanymi kierunkami rozwoju polskiego rolnictwa, rolą polskiego systemu wiedzy i innowacyjności w rolnictwie w procesach wspierających zmiany struktur rolnych oraz koniecznością zintegrowania różnych polityk unijnych i krajowych, realizowanych na rzecz rozwoju rolnictwa.

Udział w debacie panelistów z różnych środowisk zapewnia, że podniesione kwestie zostaną rozważone z różnych punktów widzenia, a więc z uwzględnieniem uwarunkowań globalnych i strategii unijnych, krajowych badań naukowych, perspektyw funkcjonowania towarowych przedsiębiorstw rolnych oraz indywidualnych rolników.

Organizatorem debaty jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.