Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi dla nie-prawników

Wykład Magdaleny Arczewskiej „Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi dla nie-prawników” wygłoszony został drugiego dnia XI Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 25 maja 2012 [1h37min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Podczas spotkania w Marózie dr Magdalena Arczewska wygłosiła wykład pt.„Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi dla nie-prawników”. W swoim wystąpieniu omówiła dobre zasady współpracy międzysektorowej, tj. suwerenność stron (omówiona podczas wykładu Tomasza Schimanka), partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jawność. Dr Arczewska przedstawiła ważne daty dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz stan prawny fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Okazuje się, że w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 71 tys. stowarzyszeń oraz ponad 12 tys. fundacji! Dr Arczewska w dostępny sposób przedstawiła przepisy tworzące fundament dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: ustawę o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach i inne.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.