Wybrane przykłady ochrony dziedzictwa wsi województwa małopolskiego

Wystąpienie dr. inż. Jacka Chrząszczewskiego, Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej”. Bóbrka, 11 października 2014 r. [26min]

„Jeśli spojrzymy na Małopolskę zobaczymy, że dziedzictwo wsi stanowi znaczną część jej atrakcji turystycznych. Możemy tutaj zobaczyć zarówno chałupę z wyżka w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, chaty w słynnej malowanej wsi Zalipie (wpisane na listę UNESCO). Rzymskokatolicki kościół w Sękowej i łemkowską cerkiew greko-katolicką w Owczarach. Obie budowalne na liście UNESCO. Za każdym takim obiektem stoją pewne fundusze, także te pochodzące z turystyki”.

W swoim wystąpieniu dr inż. Jacek Chrząszczewski przedstawił dziedzictwo wsi małopolskiej „od ogółu do szczegółu”. Kolejno poruszył następujące kwestie:

Dziedzictwo wsi widoczne w krajobrazie

Dziedzictwo archeologiczne na wsi

Wieś w krajobrazie sakralnym

Dziedzictwo wsi w krajobrazie bitewnym

Dziedzictwo wsi w krajobrazie warowny

Dziedzictwo wsi w ruralistyce

Dziedzictwo rezydencjonalne wsi

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.