Lista odtwarzania:

Wyczerpujące się rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak temu zaradzić?

Wykład profesora Leszka Balcerowicza zorganizowany w ramach Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza, 25 listopada 2012, Warszawa [1h33min]

Cz.1: [31min] Tematem wykładu profesora Leszka Balczerowicza był długofalowy wzrost gospodarczy. Mówił o tym jak ważna dla zwykłego człowieka jest wolność gospodarczawolna praca, własność prywatna, wolny rynek. Podkreślał, że sama demokracja nie zagwarantuje nam tej wolności, że trzeba jej bronić przed zawężaniem, przed nadmiernie rozbudowanymi wpływami państwa, etatyzmem. 

Profesor mówił o wahaniach cyklicznych jakim podlega gospodarka, o wzrostach i załamaniach. Zaznaczył jednak, że najważniejszym zagadnieniem współczesnej ekonomii powinien być długofalowy wzrost gospodarczy. Z historii wiemy, że jakieś 400 lat temu większość ludzi na świecie żyła na podobnym poziomie. Jak doszło do tak wielkich dysproporcji, różnic w jakości życia, jakie mamy teraz? 200 lat temu kraje zachodnie weszły na drogę stałego wzrostu gospodarczego. Reszta została w tyle. Chiny i Indie mają ok 200 lat opóźnienia w stosunku do Zachodu. Ich rozwój ruszył w latach ’70. Europa Wschodnia nie była aż tak w tyle, choć rozwijała się wolniej niż Zachód. Polska zaczęła nadrabiać po roku ’89. Jakie więc są przyczyny tego, że jedne państwa trwają w stagnacji, inne rozwijają się wolno, a jeszcze inne pędzą do przodu? Jak państwa biedne mają polepszyć swoją sytuację? Według profesora Balczerowicza systematyczna pomoc krajom ubogim jest gorsza od choroby, bo podtrzymuje złe rządy, rodzi korupcję i uzależnia kraj od pomocy z zwnątrz. Odkrycie bogactw naturalnych również nie jest dobrą drogą do osiągnięcia długofalowego wzrostu gospodarczego. Są to łatwe pieniądze, które potrafią być bardzo niebezpieczne i dla rządzących i dla rządzonych, bo wypierają reformy. „Zasoby naturalne, zewnętrzne transfery i inne dary nie zależne od wysiłku i pracy człowieka, nie są substytutem dla systematycznego wzrostu gospodarczego.”
 
Profesor mówił o konsumpcjoniźmie, jako o wyrazie masowych pragnień społeczeństwa. Według niego tylko systematyczny wzrost gospodarczy realizuje te pragnienia i jest odpowiedzią na nie. Poza tym wzrost taki potrzebny jest państwu do budowania jego prestiżu, siły wojska, itd. 
 
Naturalna cykliczność gospodarki to czasowe załamania i okresy szybkiego wzrostu. W trakcie wykładu dowiadujemy się od czego zależą i jak szkodliwe dla gospodarki są głębokie, wieloletnie załamania.
 
Cz.2: [33min] Kryzysy gospodarcze często mylnie  kojarzone są z kapitalizmem i wolnym rynkiem. W systemie tym zachodzą przyspieszenia i spowolnienia gospodarki, wzrosty i upadki, są to jednak procesy podlegające naturalnej sile stabilizującej. 
 
Według profesora Balcerowicza fałszywe jest przekonanie, że gospodarka wpada w dołki z których bez pomocy polityki państwa nie byłaby w stanie sama wyjść. Największe załamania gospodarcze, katastrofy humanitarne zdarzały się w systemach nierynkowych, gdzie władza polityczna była nie ograniczona (Chiny za czasów Mao Tze Tunga, Stalinizm, Polska za czasów Gierka) 
 
Lord Acton (angielski myśliciel XIXw) powiedział: „Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.”
 
Ograniczenie władzy politycznej tak, żeby nie mogła szkodzić jest zasadniczym zabezpieczeniem przed polityką katastrofy i przed głębokim załamaniem gospodarczym. Najważniejszą funkcją jako powinno pełnić państwo jest rola tzw. „nocnego stróża” 
 
Cz.3: [28min] Dyskusja i pytania z sali
 
 ***
 
Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza to siódme już, trzydniowe seminarium zorganizowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w dniach 23-25 listopada 2012 r., które odbyło się pod hasłem „Wyczerpujące się rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak temu zaradzić?”.

Trzydniowe seminaria organizowane są dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Więcej informacji na stronie www.for.org.pl
 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.