Zabytek w krajobrazie na przykładzie zabytków woj. świętokrzyskiego

Wystąpienie Andrzeja Siwka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie podczas konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Ciekoty, 25 października 2013 [30min]

Andrzej Siwek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie mówił o krajobrazie i zabytkach, które w ów krajobraz są wkomponowane. Przekonywał, że nie powinno się patrzeć na zabytek w oderwaniu od otoczenia. To, co przez wieki nabudowano wokół niego także stanowi przekaz historyczny.

– Myślę, że bardzo wymowna w tym kontekście była opowieść o Tyńcu i Klasztorze Kamedułów pod Krakowem. Początkowo klasztor pełnił rolę pustelni schowanej w gąszczu drzew. Były one tak ważnym elementem krajobrazu, że za ich wycięcie grożono ekskomuniką – wspomina Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi (relacja z konferencji dostępna jest na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl)

***

Andrzej Siwek – historyk archiwista (1987) i historyk sztuki (1991), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przededniu obrony pracy doktorskiej pt.: Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w świetle pragmatyki konserwatorskiej i w architekturze krajobrazu (Politechnika Krakowska).

Długoletni pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (1992 – 2006). W okresie 1997 – 2006 pełnił (z przerwami) obowiązki zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Od 1994 współpracownik Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, od 2006 kieruje Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, obecnie Narodowy Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie.

Autor opracowań naukowych i popularyzatorskich dotyczących historii architektury, ochrony zabytków i ochrony krajobrazu kulturowego. Autor i współautor dokumentacji konserwatorskich, między innymi związanych z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO i wniosków o wpis na Listę.  

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 ***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 25-26 października 2013 r. w Ciekotach (woj. świętokrzyskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. 

Więcej na stronie http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/212-relacja-z-konferencji-o-dziedzictwie-kulturowym-w-ciekotach

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.