Zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi wywołanymi agresją Rosji na Ukrainę

W skutek agresji Rosji na Ukrainie Polska stanęła przez nowymi, ogromnymi wyzwaniami. W szczególności dotyczy to mieszkańców i samorządów gmin nadgranicznych.

Agresja Rosji na Ukrainę wygnała ludzi z kraju, pozbawiła ludzi domów, możliwości powrotu, szukają bezpieczeństwa i możliwości przeżycia trafili do nas. Ja sprostać temu wyzwaniu? Zapraszamy na debatę o wyzwaniach związanych z kryzysem wywołanym przez agresję Rosji na Ukrainę. Staramy się odpowiedzieć na pytania jakie są najważniejsze wyzwania, jak sobie z nimi radzić na poziomie samorządów, zwykłych ludzi, organizacji pozarządowych zaangażowanych w niesienie pomocy. Co na czeka w przyszłości, jakie rozwiązania systemowe powinny być wprowadzone w życie.

W rozmowie wzięli udział:

  • Jakub Kochowicz – wójt gminy Lisewo,
  • Agata Szczebyło – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Folkowisko z Cieszanowa)
  • Bartosz Romowicz – burmistrz Ustrzyk Dolnych
  • Zdzisław Zadworny – burmistrz Cieszanowa

Wszyscy rozmówcy są bardzo zaangażowani w pomoc dla mieszkańców Ukrainy na miejscu oraz wysyłają transporty z pomocą na Ukrainę.

Rozmowę prowadzi Piotr Szczepański – Fundacja Wspomagania Wsi

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj podcastu:

 


Zapraszamy do oglądania kanału WSZECHNICA FWW w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons; 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.