Zawód: ornitolog. O studiowaniu nauk przyrodniczych

Studiowanie nauk zoologicznych możliwe jest w ramach biologii (ale także leśnictwa czy ochrony środowiska). Ptaki od zawsze były pasją Antoniego, toteż studia biologiczne były dla niego naturalną kontynuacją edukacji. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 27 marca 2013 r. [19min]

Studiowanie nauk zoologicznych możliwe jest w ramach biologii (ale także leśnictwa czy ochrony środowiska). Ptaki od zawsze były pasją Antoniego, toteż studia biologiczne były dla niego naturalną kontynuacją edukacji.

Po ukończonych studiach licencjackich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (na Wydziale Rolnictwa i Biologii) Antoni rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tam w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców uzyskał tytuł magistra.

Studia przyrodnicze nie są łatwe – immunologia i biologia komórki zwierzęcej sprawiły Antoniemu najwięcej kłopotów, ale jak mówi „dobry ornitolog to dobry biolog” i nawet najmniej interesujące informacje mogą być w przyszłości pożyteczne. Należy pamiętać także, że studiowanie to również czas na pogłębianie swoich pasji  (np. poprzez uczestnictwo w życiu koła naukowego, wyjazdy na obserwacje ptaków) oraz nawiązywanie przyjaźni (które często trwają latami).

Co można doradzić młodym ludziom, którzy myślą o studiach przyrodniczych? M.in. aby przemyśleli kwestię przyszłej pracy. Czy chcą skupić się na pracy terenowej, czy na tworzeniu publikacji naukowych? Pasją Antoniego jest dzielenie się wiedzą, toteż praca w zespole edukacji i komunikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dla niego bardzo satysfakcjonująca. Warto dodać, że zanim Antoni rozpoczął pracę w OTOP, już podczas studiów wspierał Towarzystwo w ramach wolontariatu. To pozwoliło mu poznać specyfikę pracy w organizacji pozarządowej i samych pracowników, którzy po zakończeniu studiów zaprosili go do stałej współpracy.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!

  ***

Rozpoczęliśmy cykl wywiadów pt. „Zanim wyjedziesz na studia”.Wywiady skierowane są do gimnazjalistów i licealistów, którzy wkrótce wybierać będą dalszą ścieżkę edukacji. Poprzez rozmowy z ich starszymi kolegami – studentami i młodymi absolwentami chcemy przybliżyć im: jak i kiedy należy przygotować się do wyboru studiów, które cechy, pasje, umiejętności, mocne strony ułatwiają studiowanie danego kierunku, których przedmiotów i jakiego rodzaju egzaminów należy się spodziewać, ile czasu, energii i pieniędzy należy na studiowanie przeznaczyć i wreszcie – co studenci ostatnich lat nauki planują robić w przyszłości? Jak przygotowują się do wejścia na rynek pracy?

Do krótkich (około 15-20 minutowych rozmów) zapraszamy słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych ostatnich lat nauki (III-V rok) różnych kierunków oraz młodych absolwentów. Rozmawiać będziemy w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi (Warszawa, ul. Belottiego 1) bądź w dowolnym miejscu na terenie Warszawy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu „Zanim wyjedziesz na studia” prosimy o kontakt z Magdaleną Kowalczyk (mkowalczyk@fww.org.pl lub telefon: 22 636 25 70).

Zapraszamy do współtworzenia Wszechnicy!

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.