Zmiany w dziedzictwie krajobrazowym woj. lubelskiego, a także o MPZP i Gminnych Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych

Wykład Jadwigi Jamiołkowskiej z Rady Kultury Przestrzeni, Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej i Wojewódzkiej Komisji Ochrony Zabytków, wygłoszony na konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”, Białowieża, 28-29 marca 2014 r. [25min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wystąpienie pani Jadwigi Jamiołkowskiej poświęcone było zmianom w dziedzictwie krajobrazowym, miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowaniu Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Pani Jadwiga Jamiołkowska reprezentuje Radę Kultury Przestrzeni oraz Wojewódzką Komisję Urbanistyczną i Wojewódzką Komisję Ochrony Zabytków w Lublinie. Podczas konferencji podzieliła się z uczestnikami swoimi krytycznymi refleksjami w odniesieniu do kierunku zmian, jakie zachodzą w naszej przestrzeni. Podkreśliła, że buduje się za dużo, za szybko i zbyt chaotycznie. Stawiane domy letniskowe zwykle swym wyglądem odbiegają od obowiązujących kanonów regionu. Na całokształt wpływ mają również rośliny – wprowadza się coraz więcej obcych gatunków zaburzających pierwotną harmonię. „Obiekt i jego otoczenie tworzą jedność” – powiedziała pani Jadwiga Jamiołkowska. Na podstawie serii zdjęć zaprezentowała przykłady skutków złych planów zagospodarowania przestrzennego.

„Otwarta przestrzeń – oto za czym tęskni oko. Żeby nic go nie zatrzymywało, nie ograniczało, nie więziło. Żeby nie musiało rejestrować, oceniać, wybierać, decydować, żeby było wolne i żeby bez przeszkód, swobodnie biegło przed siebie do granic horyzontu, tam gdzie niewyraźny, przysłonięty mgiełką ścieg łączy ziemię z niebem na najdalszym krańcu świata”
Ryszard Kapuściński

***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 28-29 marca 2014 r. w Białowieży (woj. podlaskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Białowieski Park Narodowy.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. Więcej na stronie: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.