Lista odtwarzania:

Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce

Wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Rosner z Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 22 kwietnia 2013 r. [1h06min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Prof. Andrzej Rosner nawiązuje do swoich wieloletnich badań zróżnicowania poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Przedstawia metody badawcze i rezultaty swojej pracy.

W pierwszej części wykładu [29min] prof. Rosner przedstawia czym są tzw. obszary problemowe (czyli obszary kumulujące bariery rozwojowe) oraz czynniki, które się na nie składają, a są to: struktura gospodarcza, demograficzna, wyposażenie infrastruktury, dostępność i charakter sieci osadniczej, potencjał dla edukacji. Czynniki, które mogą złagodzić te bariery to: aktywność społeczna, szanse rozwoju funkcji turystycznej, czynniki związane ze środowiskiem naturalnym. Czy na obszarach wiejskich obserwujemy tendencje do wyrównywania się poziomów rozwoju czy do pogłębiania się tego zróżnicowania?

W drugiej części spotkania [37min] prof. przedstawił poziom rozwoju oraz zależności między różnymi czynnikami rozwoju obszarów wiejskich. Według jego badań zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wzrasta mimo polityki wyrównywania szans. Prof. Rosner wydzielił oraz omówił 4 typy gmin w Polsce o różnej korelacji wskaźnika społeczno-gospodarczego oraz 7 typów zmian zaludnienia na obszarach wiejskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.