Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich

Referat dr Moniki Stanny wygłoszony został podczas konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r [37min]

W swoim referacie dr Monika Stanny (z Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) przedstawiła wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktur demograficznych na obszarach wiejskich.

Dr Monika Stanny mówiła m.in. o wyludnianiu się terenów wiejskich, o migracjach ludności z miast na przedmieścia, o malejącym przyroście naturalnym, który jednak na wsi nadal utrzymuje się na poziomie dodatnim (w odróżnieniu od miast gdzie już od paru lat przyrost naturalny jest ujemny).

Komentarz do referatu wygłosił prof. dr hab. Izasław Frenkel z Zakładu Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

**

Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012. Wyniki badań dostępne są w trzech publikacjach.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Seminaria IRWiR PAN

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.